Kookboek.nl

Achter Mekka

 14,90

Achter Mekka

Drie jaar woonde de journaliste en diplomatenvrouwBetsy Udink in Riyadh. Drie jaarwaarin zij zich verzette tegen strenge fundamentalistischeregels die erop gerichtzijn vrouwen onzichtbaar te maken achterde sluier. Soms satirisch of woedend, danweer humoristisch, doet zij verslag vanhaar wederwaardigheden in het land achterMekka, het islamitische koninkrijk Saoedi-ArabiĆ«.Ze ergert zich aan de rechteloze behandelingvan Aziatische arbeidskrachten en aanhet optreden van de vrijwilligers van de’Vereniging tot bevel van het doen-zoalshet-hoort’, die erop toezien dat vrouwen inhet openbaar geen aanstoot geven. Zemaakt zich tegelijkertijd vrolijk over demores in diplomatieke kringen en overhogere Saoedi’s die, in een samenlevingwaar een verbod rust op alcohol, zich opbesloten party’s laven aan drank.

 14,90