Kookboek.nl

De Moerman-Therapie

 13,95

De Moerman-Therapie

Jacomine Landman-Kasper
De Moerman-Therapie
Voorkomen en genezen van kanker
Gezondheid en ziekte hangen nauw samen met onze voeding. Dr. C. Moerman (1893-1988) heeft met de door hem ontwikkelde therapie en het bijbehorende dieet bij kanker formidabele resultaten geboekt. Het is verbazend te moeten constateren dat er vanuit de reguliere geneeskunde zo weinig waardering voor dit voedingssysteem is. Op grond van veel onderzoek stelde Moerman vast dat kankercellen afsterven wanneer de stofwisseling gezond is en de vitaliteit in het organisme de overhand heeft. Hij kwam tot een zorgvuldig uitgebalanceerd dieet, aangevuld met acht essentiële stoffen: vitamine A, B complex, C en E, citroenzuur, jodium, zwavel en ijzer. Een aantal voedingsmiddelen, zoals dierlijke vetten, koffie en suiker, zijn verboden; het gebruik van ondermeer groentensappen, karnemelk en volkorenbrood helpt het beoogde effect tot stand brengen. Naast deze voedingsvoorschriften dient men zich te houden aan enkele leefregels. Jacomine Landman-Kaspers gaat nader in op de achtergronden en filosofie van de Moermantherapie, alsmede op de werkwijze van dr. Moerman. Haar boekje kan bijdragen tot een beter begrip van deze voedingstherapie en zal veel onnodig lijden kunnen voorkomen.

 13,95