Kookboek.nl

De zaak Siebrand

 25,00

De zaak Siebrand

Jan Willem Siebrand (1899-1970) uit Kampen was bij het uitbreken van de oorlog al één van de grootste wijnhandelaren van Nederland. Iedereen zag dat hij opzichtig aanpapte met de bezetter, maar weinigen wisten dat hij met smeergeld, drank en sigaren naarmate de oorlog vorderde steeds meer mensen uit handen van de nazi’s wist te bevrijden. Op verdenking van collaboratie werd ‘J.W.’ Siebrand direct na de bevrijding gearresteerd, tot verbazing van velen liet het Bijzonder Gerechtshof hem echter vrij voordat de zaak in behandeling werd genomen. Het blazoen van Siebrand, die wel degelijk oorlogswinsten maakte, bleef besmeurd. Maar de vraag of ‘JW’ nu goed of fout was in de oorlog, bleef onbeantwoord.
Oud-journalist Henk de Koning (Kamper Nieuwsblad, De Telegraaf) beet zich ruim 65 jaar later vast in De Zaak Siebrand en reconstrueert met oude en nieuwe feiten de omstreden dubbelrol van een drankenhandelaar in oorlogstijd.

 25,00