Kookboek.nl

De zangeres zonder naam

 24,95

De zangeres zonder naam

”De Zangeres Zonder Naam, het complete verhaal” is de allesomvattende complete biografie van Mary Servaes (1919-1998), de koningin van het levenslied. Bij leven was ze al een legende. De liedjes die haar ontdekker Johnny Hoes voor haar schreef pasten haar als een tweede huid. Wat weinig mensen wisten – ook haar ontdekker niet – was dat ze alles wat ze bezong zelf had meegemaakt. Drank, prostitutie, het verlies van een kind, overspel… ieder onderwerp dat ze bezong had een kern van zelf beleefd verdriet en doorgemaakt leed. Dat maakte haar geloofwaardig. De snik in haar stem kwam uit haar ziel, niet uit haar hoofd. Het levenslied was haar leven en Mary Servaes zelf was het levenslied.
Tijdens een bezoek aan het Franse bedevaartsoord Lourdes komt ze tot de ontdekking dat ze niet langer wil leven met de door haar zelf gecreëerde mythe. Ze gaat gebukt onder schuldgevoelens, onder verzwegen geheimen, onder met niemand gedeeld verdriet over foute beslissingen. Ze wil boete doen door met de hele waarheid naar buiten te komen. Mary Servaes wil haar geheimen niet mee het graf in nemen en ze weigert als een ‘heilige madonna’ de geschiedenis in te gaan. Ze weet zeker dat haar fans haar de bittere waarheid zullen vergeven.
Nadat ze met zingen is gestopt, gaat Mary schoon schip maken en vertrouwt ze haar biograaf al haar geheimen toe. Een pijnlijk proces dat ook de donkere kanten van Mary’s bestaan blootlegt. Hoe ze zich als beginnend zangeresje met haar geraffineerde charme soms letterlijk verkocht om optredens binnen te slepen. Hoe het drama van haar kinderloze huwelijk het gevolg was van een uit wanhoop gepleegde abortus. Hoe haar leven met Sjo niet het sprookje was dat ze de buitenwereld deed geloven.
Deze biografie verklaart ook Mary’s hang naar succes en vooral naar erkenning. Waarom ze in haar paleisje in Stramproy een hofhouding om zich heen verzamelde. Hoe ze wist uit te groeien tot een icoon in de homowereld en een houvast voor mensen met verdriet. Hoe ze zich staande wist te houden tegenover de bobo’s van de platenindustrie.
Haar vrienden en fans konden haar niet redden toen ze aan het eind van haar leven in de armen van twee op geld beluste personeelsleden werd gedreven. Mary mocht niet sterven in haar eigen paleisje maar sloot eenzaam en beroofd van de zeggenschap over haar eigen leven en haar eigen geld de ogen.
Na haar dood werd Mary Servaes niet vergeten. Er is een musical en er zijn plannen voor een film en een tv-serie. Het opmerkelijke is dat ze dat zelf heeft voorspeld. Het was ook daarom dat ze ook de duistere kanten van haar leven liet optekenen.
Ben H. Holthuis (1950) schreef samen met Mary Servaes-Beij haar autobiografie ‘De Zangeres – Het Verhaal van mijn Leven’, die in 1994 verscheen. In 2008 verscheen van zijn hand het boek ‘Sterven zonder Naam’ met de schokkende waarheid over de laatste tien trieste jaren van de Zangeres zonder Naam. De auteur behoorde ruim twintig jaar tot de intieme vriendenkring van de ‘koningin van het levenslied’.

 24,95