Kookboek.nl

Drank En Drinkgerei

 65,00

Drank En Drinkgerei

De alledaagse drinkcultuur is niet los te zien van drank, drinkgerei én mensen. In deze uitgave ligt de nadruk op de onbekende alledaagse kant van de 18de eeuwse drinkcultuur. In de 18de eeuw treden grote veranderingen op in de drinkgewoonten van de Hollanders. Met name de introductie van koffie en thee op de Hollandse markt in de 17de eeuw is als een omslagpunt te beschouwen. Startpunt van het onderzoek was de Vlaardingse herberg De Visscher (1742-1805). Van deze herberg is zowel goed gedocumenteerd archeologisch als archivalisch materiaal beschikbaar. Uit het vondstmateriaal kan worden afgeleid dat nieuwe g4ebruiken samengingen met nieuwe gebruiksvoorwerpen.

 65,00