Kookboek.nl

Grote Daden

 16,95

Grote Daden

Ottawa in de jaren zeventig is een droom: een stad in aanbouw, het geld ligt er voor het oprapen. Twee mannen, afkomstig uit verschillende milieus, ruiken hun kans: Jerry McGuinty, een stukadoor die zich opwerkt tot aannemer, en Simon Struthers, een aantrekkelijke, gewetenloze erfgenaam van geld en macht. Naarmate de levens en carrières van de mannen voortschrijden – Jerry en zijn echtgenote die meer van drank houdt dan van haar man, en Simon met zijn eindeloze affaires en intriges – wordt pijnlijk duidelijk hoe werk en ambities de liefde smoren, en mensen vermalen worden in het rad van geld en vooruitgang. Als beide mannen hun laatste ‘grote daad’ najagen, raken hun levens verstrengeld.
‘Grote daden’ is een zinderende roman over eerzucht en verlangen, macht en corruptie en de teloorgang van dromen, geschreven in de traditie van Martin Amis, Tom Wolfe en John Updike.

 16,95