Kookboek.nl

Liefde inclusief

 16,95

Liefde inclusief

Dit boek verhaalt over een man genaamd Rob Rozemond, die zijn leven lang op bijzondere wijze op zoek is geweest naar de ware liefde. Elke gebeurtenis in dit boek is echt gebeurd. Hij heeft een dagboek bijgehouden over zijn turbulente leven. Dit verhaal is door mij uitgewerkt en geromantiseerd. Rob, die inmiddels 67 is, is een echt bestaande persoon, maar wordt niet met zijn eigen naam in het boek genoemd. Hij blijkt heldere maar ook soms controversiële opvattingen over het leven, levensvraagstukken, de maatschappij en het geloof te hebben. Het raakt hier en daar zelfs aan een psychologische thriller. Hij werd ernstig geplaagd door dromen die hem alsmaar achtervolgden. De vrouwen en andere personages in het boek zijn echt maar hebben eveneens gefingeerde namen. Ik (als auteur) ken Rob al vanaf zijn vroege jeugd. Hij is een hoog opgeleide man die heel intens heeft geleefd. Naast dit alles komt hij met zijn werk terecht in spannende situaties die ook in dit boek worden verhaalt. Het boek begint in zijn jeugd, in de jaren 50-60 van de vorige eeuw. Rob verloor op jonge leeftijd zijn vader en nam om die reden de verantwoordelijkheid voor zijn moeder. De vroege dood van zijn vader bezorgde hem dilemma’s waar hij pas veel later de reden van begreep. Een bijzondere droom over zijn moeder was in feite de start van zijn verwarde bestaan. Hij was zeer aan zijn moeder gehecht. Het waren tevens de jaren van de seksuele revolutie, de ontzuiling en secularisatie. Hij gaat daarin experimenteren samen met zijn eerste vrouw. Zijn geloof zat hem aanvankelijk in de weg, maar hij is zijn eigen opvattingen daarover gaan ontwikkelen die contrair stonden op het toen gangbare. Hij kreeg een baan als bedrijvendokter, een job die hem op het lijf was geschreven en waar hij veel uit heeft gehaald. Zijn intelligentie en speurzin gaf hem soms vleugels en loste zo menig keer een misdrijf op. Na enige jaren strandt zijn eerste huwelijk. Hij ontmoette daarna diverse vrouwen waar hij verder mee ging dan alleen koffiedrinken. Deze relaties zijn vrij nauwkeurig omschreven. Inmiddels had hij ook een nieuwe vriendin die deels ook meeging in de vaart der volkeren. Dan overlijdt zijn moeder en in dat zelfde jaar ook zijn beste vriend. Hij raakte zoals eerder vermeld, verzeild in dromen waarin hij beelden zag die hij niet direct kon plaatsen. Maar hij wist onmiddellijk dat dit hem zijn leven lang zou blijven achtervolgen. Hij trouwde met zijn tweede vrouw. Kwam daarna in de verleiding om een relatie aan te gaan met een andere getrouwde vrouw, waardoor hij een dubbelleven kreeg als het om de erotiek ging, maar vond bij haar ook zijn klankbord. Meerdere vrouwen deelden vervolgens het bed met hem. Vaak kwam het zo op zijn pad en zelden zocht hij het zelf op. De verhalen daarover zijn warm lief, humoristisch en vaak poëtisch van aard. Gaandeweg wordt steeds meer duidelijk hoe Rob zijn gedachten vorm gaat geven en analyseert, waar hij mee worstelde en hoe hij de dingen beleeft, kortom een groot deel van zijn psychologische wezen komt daarin tot uiting. Het dagboek verhult niets en geeft de werkelijkheid weer in een bijzondere vorm. In de aard is het dan ook warm en lief, maar ook erotisch. Maar het zich ongelukkig voelen lag aan zijn uitingsvorm ten grondslag. Hij was uiteindelijk opzoek naar het echte in het leven, net als de meeste mensen. Dat kon hij aanvankelijk niet vinden. Zijn zoektocht en seksuele uitspattingen kostte hem de tweede scheidingen. Eén keer ontmoette hij een vrouw waar hij alles in zag wat hij zocht. Maar weer achtervolgde hem de pech. Zij overleed na een kort ziekbed, net als zijn jeugdvriend. Dat ontlokte bij hem de opmerking dat hij de dood kennelijk aan zijn kont had hangen. Rob’s leven had door dit alles een hoog gehalte van bloed zweet en tranen en was verre van overzichtelijk en uiteraard helemaal niet monogaam. Dat kon eigenlijk niet in ons Calvinistische landje en druiste in tegen alle maatschappelijke normen en waarden. Hij had het er vaak heel moeilijk mee en dwong zichzelf tot nadenken en filosoferen. Daar kwamen uiteindelijk heldere conclusies uit voort. Het verhaal kwam ook niet zomaar vanzelf. Maar het was uiteindelijk zo bijzonder en open. Het was zijn strijd op zoek naar de ware liefde, een authentieke strijd in een weerwil van psychologische factoren, verlangens, hoop en wanhoop. Mede daardoor bijna een strijd op leven en dood. Vol zelfverwijten, chaos, gedachten kronkels, filosofische beschouwingen en zelfreflectie. Het kostte hem bijna ook zijn leven door drank, roken en de vrouwen. Hij was er enkele keren heel dichtbij geweest. Maar buiten dit alles kwam ook het echte avontuur er in voor Ik kende hem zoals gezegd al vanuit die tijd en kwam onlangs, na zoveel jaren weer met hem in gesprek. Het werd een ongewoon gesprek. Een gesprek over dit bewogen (liefdes) leven. Maar niet alleen was de erotiek van belang. Door zijn werk raakte hij zoals eerder aangegeven verzeild in spannende situaties. Ook die zijn omschreven en voelen thrillerachtig aan. ‘Ik zou die mooie en bijzondere momenten moeten opschrijven’, had hij ooit een keer bedacht. Het dagboek dat hij voor zichzelf stiekem had aangelegd en waarvan hij hoopte dat dit nooit door iemand gevonden zou worden, mocht ik na lang aandringen toch lezen. Het bevatte deze mooie en intieme momenten. Hij had het niet gedaan om mee te pronken, maar juist met het nodige zelfverwijt, precies zoals het was gebeurd, soms in detail en veelvuldig met alles erop en eraan, maar in ieder geval met passie en vooral respect naar vrouwen en met humor. Het was met liefde en genegenheid gedaan; ter meerdere eer van man en vrouw en nooit en te nimmer met een verkeerde intentie. Voor hem was de seksualiteit dus niet alleen iets tussen twee vaste partners maar iets dat vooral plaats vond tussen je 18 en 88e jaar maar dan wel in een liefdevolle verhouding met een ander en bij hem was die ander een vrouw. Uiteindelijk, na vele omzwervingen en twee jaar buitenland komt toch nog de ware op zijn pad. Voor hem de ultieme revelatie. Uiteindelijk vond hij toch nog zijn echte liefde. Mijn naam is Leendert Lodder en ben 65 jaar. In mijn werkzame leven was ik hoofdinspecteur van politie en nu gepensioneerd. Ik heb inmiddels twee boeken uitgegeven. 1.Als tie maar niet wordt als zijn vader (2010) non fictie over moord 2.Ultieme Wraak (2012) en fictieve misdaadroman met echtheidskenmerken uit mijn werkzame leven.
Rob Roozemond was voor de buitenwereld een gewone man, met een fatsoenlijk leven en een uitstekende baan… maar in werkelijkheid was zijn leven verre van overzichtelijk en al helemaal niet gewoon. Gedurende zijn twee huwelijken passeerden vele vrouwen de revue. In zijn dagboek beschreef Rob onder meer hoe zijn leefwijze botste met alle maatschappelijke normen en waarden. Het was zijn strijd op zoek naar de hoogste vormen van liefde, naar vrede in zichzelf en naar geluk. Een authentieke zoektocht in een weerwil van geloofsdilemma’s, verlangens, hoop en wanhoop. Dit leverde naast spannende, ook ontroerende en erotische verhalen op over een leven vol avonturen, filosofische beschouwingen en diepzinnige zelfreflectie. Liefde inclusief is een poëtische ode aan de vrouw. Leendert Lodder is nu 65 jaar. In zijn werkzame leven was hij hoofdinspecteur van politie. Van hem zijn eerder verschenen: “Als tie maar niet wordt als zijn vader”, ISBN: 978-90-59119-86-4 En “Ultieme Wraak” ISBN: 978-90-78905-59-2

 16,95