Kookboek.nl

Verhalen

 8,60

Verhalen

De verhalen van Edgar Allan Poe vormen een hoogtepunt in de Amerikaanse literatuur, Poe’s werk berust op de overtuiging dat angst het meest fundamentele menselijke gevoel is. Hij wordt om die reden de vader van de “American gothic’ genoemd en is te beschouwen als een van de wegbereiders van de thriller en de deteetive. De invloed van zijn verhalen en personages is onmiskenbaar en zonder Poe zouden Sherlock Holmes, Hercule Poirot en Maigret niet bestaan hebben. Maar ook op schrijvers als Jules Verne, R.L. Stevenson, Dostojevski en Baudelaire was zijn invloed groot. Edgar Allan Poe (1809-1849) werd kort na zijn geboorte door zijn drankzuchtige vader in de steek gelaten; zijn moeder overleed toen hij twee jaar oud was, maar hij werd opgenomen in het gezin van een rijke zakenman uit Virginia. Hij studeerde aan de universiteit, maar moest die wegens speelschulden verlaten. Later werd hij wegens plichtsverzuim ontslagen van de militaire academie van West Point, raakte aan de drank en voorzag in zijn onderhoud als freelance journalist. Hij trouwde zijn dertienjarige nichtje, maar toen zij elf jaar later overleed raakte Poe aan lagerwal en overleed door drankmisbruik. Poe geniet ook grote bekendheid ‘ als dichter. Zijn bekendste dichtwerk is “The Raven’

 8,60