Kookboek.nl

Vreemdeling op aarde

 1.035,00

Vreemdeling op aarde

Recensie(s)
In zijn wanhopige worsteling om zuiverheid in een leven, dat door hem als weerzinwekkend wordt ervaren, worden drank en vrouwen bijna noodlottig voor een Curacaose jongeman, doch zijn liefde voor een Spaanse vrouw brengt bijtijds een ommekeer in zijn bestaan. Vanaf de derde druk aangevuld met een verklarende woordenlijst, waardoor het werk voor een breder publiek toegankelijk is geworden, en een excerpt door Andries van der Wal van een scriptie van de Antilliaan Pablo Walter die het boek plaatst in zijn Caribische context, waardoor veel van het roots-gebeuren verklaard wordt. Goedkope pocketeditie, normale druk.
(Biblion recensie, F.J. van Wel.)

 1.035,00