Kookboek.nl

Waar We Ooit Liepen

 24,35

Waar We Ooit Liepen

Helsinki, begin vorige eeuw. Finland heeft zich losgemaakt van Rusland en de stad ontwikkelt zich in rap tempo tot een bruisende metropool. De champagne vloeit rijkelijk, het leven is een feest. Maar achter die façade broeien klassenstrijd, onrust en oorlog.
Tegen deze achtergrond volgen we de levens van een aantal jongelui uit zeer verschillende milieus: Allu Kajander is een overtuigd communist, die dankzij zijn voetbaltalent toegang krijgt tot de hogere kringen. Eccu Widing, een begenadigd fotograaf, is zo getekend door de burgeroorlog dat hij vergetelheid zoekt in drank en cocaïne. De mooie, adellijke Lucie Lilliehjelm leidt een mondain leven met veel minnaars. Haar broer Cedi is een fervent aanhanger van fascistische denkbeelden.
De levens van deze personages, hoe verschillend ook, zijn onontkoombaar met elkaar verbonden en kruisen elkaar telkens weer …

 24,35