Kookboek.nl

Wereld in beroering

 13,85

Wereld in beroering

Na de publicatie van zijn “25 EEUWEN TIBET”, waarvoor de Vlaamse auteur en wereldreiziger Reginald Hoyaux de literaire “Dr. Ferdinand Snelleartprijs 1997” werd toegekend, wordt de lezer in Wereld in Beroering meegenomen langs conflictsituaties, die onze media om diverse redenen nauwelijks aan bod komen. Als geboren verteller en bevoorrechte getuige dringt R.H. met zijn vlijmscherpe pen en kritische ingesteldheid tot de kern van een aantal problemen door, hetgeen hem in bepaalde landen niet altijd in drank werd afgenomen. Met zijn vele bezoeken aan derde wereldlanden gooit hij meteen de prangende vraag in het debat of wij inderdaad niet te ver zijn afgedwaald van onze goede bedoelingen sedert wij in de jaren zestig het “ontwikkelingshulp-denken” tot een nieuwe ideologie hebben verheven om de armoede en de politieke onbestendigheid uit te roeien.

 13,85