Kookboek.nl

Wijn En Het Laatste Avondmaal

 8,99

Wijn En Het Laatste Avondmaal

Wat voor wijn dronken Jezus en zijn discipelen bij het Laatste Avondmaal? Zoiets als de avondmaalswijn in onze kerken? Of de wijn die we in de slijterij en de supermarkt kunnen kopen?
Over het brood bij het Laatste Avondmaal bestaat weinig twijfel. Het is vrijwel zeker dat Jezus ?ongezuurd brood? at, ofwel ?matse?. Er zijn dan ook heel wat kerken die dit soort brood breken bij het Avondmaal.
Maar over de wijn stellen de meesten zich weinig vragen. Ze gaan ervanuit dat de wijn die Jezus dronk niet veel afweek van de drank die wij drinken. Maar er zijn ook mensen die beweren dat het alcoholvrije wijn was. Dit heeft soms tot scherpe discussies geleid, die geen recht deden aan het verenigend en verzoenend karakter van een gezamenlijke maaltijd.
De schrijver van dit boekje wilde wel eens weten hoe het zat. Hoe groot was het alcoholpercentage in de wijn die Jezus dronk? En was die wijn zoet of droog? De antwoorden op deze en andere vragen hebben tot dit verrassende boekje geleid.
Nico Catsburg is evangelisch predikant in Lelystad.

 8,99