Kookboek.nl

Fuck Romance

 9,50

Fuck Romance

Ellen Kezerski, een jonge meid van begin twintig heeft het allemaal: geld, minnaars, drank en drug. En dart in overvloed aan feesten en vrienden geen gebrek. Ogenschijnlijk heeft ze het goed voor elkaar. Maar die van binnen is ellen ervan overtuigd dat er iets helemaal mis is in haart leven. Het leven dat overschaduwd wordt door het misbruik in haar jeugd. Langzaam breekt het lege, eentonige en liefdeloze bestaan haar op. Wanhopig gaat ze op zoek naar troost, warmte en steun, die ze hoopt te vinden bij de mensen in haar omgeving. Als ze op reis letterlijk onder haar ogen bedonderd wordt door haar beste vriendin lijkt de maat vol. Juist dan ontmoet ze de vrouw die haar laat ervaren wat passie en hartstocht zijn. Het noodlot heeft echter nog een verrassing in petto, die Ellens vrije val in gang zet.

 9,50