Kookboek.nl

Werkwoordenboek

 54,95

Werkwoordenboek

Dit prijswinnende Werkwoordenboek kreeg zeer lovende kritieken en recensies van Onze Taal en Drs. D.H. Veenstra (NBD Biblion) e.a. Neerlandici. Instituten Nederlands en universiteitsbibliotheken wereldwijd hebben het Werkwoordenboek op hun boekenplank staan. Tweetalige monografie over het werkwoord in de Nederlandse taal, een naslagwerk en voor degenen die het Nederlands als vreemde taal moeten leren (NT2) Zo kun je erin opzoeken bij welk werkwoord een afwijkende vervoegde vorm hoort (bijv. dat at een vervoegde vorm is van eten). En lijsten met werkwoorden en woorden die je met elkaar zou kunnen verwarren (bijv. doorlopen / doorlopen, berijden/ bereiden, zat van het werkwoord zitten, maar ook van hij is zat van de drank of zij is het zat) Een groot deel van het boek gaat over de grammatica van het Nederlands. Daarbij worden in eenvoudige Nederlandse- en Engelse taal de grammaticaonderwerpen helder uitgelegd, zoals: Wat is een werkwoord en waar staat het in de zin? Wat is de tegenwoordige, de verleden, de toekomstige tijd en hoe maak je die? Wat is de gebiedende wijs en de aanvoegende wijs? Wat is redekundig en taalkundig ontleden en hoe doe je dat? Een uniek must-have boek.

 54,95