Kookboek.nl

3 Verzamelde romans

 149,00

3 Verzamelde romans

P.A. Daum (1850-1898) hoort tot de belangrijkste auteurs uit de Indisch-Nederlandse letterkunde. Zijn personages figureren tegen de achtergrond van de koloniale maatschappij, die hun gedrag, hun denken en vaak ook hun lot bepaalde. We leren hen kennen in hun carrièrestreven en roddelzucht, in hun ‘ups’ maar vooral in hun ‘downs’: het verval en de demoralisatie, de wanhoop en de eenzaamheid.
Voor het eerst verschijnt nu in één band Daums tetralogie In en uit ’s lands dienst. In De Van der Lindens cs. en Mevrouw L. van Velton-van der Linden loopt de liefde tussen Louise van der Linden, dochter van een welgestelde arts, en de jurist Gérard Fournier door een reeks noodlottige misverstanden uit op een grote deceptie. H. van Brakel, Ingenieur B. 0. W vertelt over de tragische neergang van een aan het kaartspel verslaafde ingenieur, die eindigt als een door de drank verloederde mandoer. In Indische mensen in Holland ten slotte worden de Indischgasten, terug in patria, geconfronteerd met het onbegrip en ‘harteloos egoïsme’ van hun volksgenoten, en worden zij zich meer dan ooit bewust van hun ‘anders-zijn’, van hun ‘Indisch-zijn’.

 149,00