Kookboek.nl

DROOG

 15,00

DROOG

Frans Thomas werd geboren in Antwerpen in 1945. Hij is vader van twee zonen, herstellend alcoholist en selfmadeverkoper. Voor het schrijven van “Droog”, zijn debuutroman, legde hij zijn masker af en gooide zijn ziel te grabbel. Op ontnuchterende en confronterende wijze vertelt hij het verhaal van zijn leven en van zijn “perverse zielsziekte”, de alcohol. Hij beschrijft hoe de drank zich in zijn bestaan nestelde, hoe de verslaving ongemerkt de controle overnam, hoe hij kans zag door de mazen van het doeltreffende preventienet te glippen en hoe hij er uiteindelijk in slaagde de moeizame weg naar het herstel aan te vatten. In zijn getuigenis ontziet Frans Thomas niemand; in de eerste plaats zichzelf niet, maar ook zijn ouders, zijn werkgevers en zij therapeuten niet. Droos is een eerlijk relaas over drankzucht dat niemand onberoerd zal laten.

 15,00